Kurulum

MesajPaneli Api Client dosyasını indiriniz.

Aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi MesajPaneliApi.php dosyasını dahil ediniz.

Kullanıcı bilgilerinizi config.json dosyasına doğru formatta giriniz.


{
 "user" : {
  "name": "kullaniciAdi",
  "pass": "sifre"
 }
}
          

Mesaj Gönderim Metodları

Toplu Mesaj Gönderimi

Alıcılara aynı mesaj metni gönderileceği taktirde kullanılmalıdır.

Yöntem #1

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $smsApi = new MesajPaneliApi();
  $mesaj = new TopluMesaj( 'test', '5321234567' );
  //$mesaj->numaraEkle( '5321234567' );
  $smsCevap = $smsApi->topluMesajGonder( 'TEST_BASLIK', $mesaj );
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
          

Yöntem #2

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $smsApi = new MesajPaneliApi();

  $data = [
    "msg" => "mesaj metni",
    "tel" => [ "5321234567", "5321234567" ]
  ];

  $smsCevap = $smsApi->topluMesajGonder( 'TEST_BASLIK', $data );
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
          

Parametrik Mesaj Gönderimi

Alıcılara farklı mesaj metni gönderileceği taktirde kullanılmalıdır.

Yöntem #1

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $smsApi = new MesajPaneliApi();
  $smsApi->parametrikMesajEkle('5321234567', 'mesaj');

  $smsCevap = $smsApi->parametrikMesajGonder( 'TEST_BASLIK' );
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
        

Yöntem #2

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $smsApi = new MesajPaneliApi();
  $data = [
    [
      'tel' => '5321234567',
      'msg' => 'mesaj1'
    ],
    [
      'tel' => '5321234567',
      'msg' => 'mesaj2'
    ]
  ];

  $smsCevap = $smsApi->parametrikMesajGonder( 'TEST_BASLIK', $data );
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
        

Kullanıcı Bilgisi Metodları

Tüm Kullanıcı Bilgileri

Aşağıdaki metodu kullanarak kullanıcıya ait tüm bilgileri kullanıcı objesinden görebilirsiniz.

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $api = new MesajPaneliApi();
  var_dump($api->getUser());
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
        

Başlıklı Kredi Sorgulama

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $api = new MesajPaneliApi();
  var_dump($api->baslikliKrediSorgula());
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
        

Numerik Kredi Sorgulama

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $api = new MesajPaneliApi();
  var_dump($api->numerikKrediSorgula());
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
        

Kayıtlı Başlıklar

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $api = new MesajPaneliApi();
  var_dump($api->kayitliBasliklar());
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
        

Müşteri ID

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $api = new MesajPaneliApi();
  var_dump($api->musteriID());
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
        

Şifre Değiştirme

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $api = new MesajPaneliApi();
  $cevap = $api->sifreDegistir( 'yeniŞifre' );
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
        

Hatalı Kredi İadesi

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $api = new MesajPaneliApi();
  $referansNo = 52371002;

  $cevap = $api->hataliKrediIade( $referansNo );
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
        

Telefon Defteri Metodları

Tanımlanmış Gruplar

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $api = new MesajPaneliApi();
  var_dump($api->telefonDefteriGruplar());
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
        

Yeni Grup Oluşturma

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $api = new MesajPaneliApi();
  $cevap = $api->yeniGrup( 'grupAdı' );
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
        

Grup Silme

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $api = new MesajPaneliApi();
  $grupID = 246882;

  $cevap = $api->grubuSil( $grupID );
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
        

Gruba Numara Ekleme

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $api = new MesajPaneliApi();
  $grupID = 246882;
  $numaralar = ['5321234567'];

  $cevap = $api->numaraEkle( $grupID, $numaralar );
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
        

Gruptan Numara Çıkarma

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $api = new MesajPaneliApi();
  $grupID = 246882;
  $numaralar = ['5321234567'];

  $cevap = $api->numaraCikar( $grupID, $numaralar );
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
        

Gruptaki Tüm Kişiler

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $api = new MesajPaneliApi();
  $grupID = 246882;

  var_dump($api->gruptakiKisiler( $grupID ));
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
        

Tüm Gruplarda Ara

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $api = new MesajPaneliApi();
  $num = '5321234567';

  var_dump($api->tumGruplardaAra( $num ));
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
        

Grupta Ara

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $api = new MesajPaneliApi();
  $num = '5321234567';
  $grupID = 246882;

  var_dump($api->gruptaAra( $numara, $grupID ));
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
        

Numara İle Kişi Düzenle

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $api = new MesajPaneliApi();
  $numara = '5321234567';
  $grupID = 246882;
  $degisiklikler = [
    'ad' => 'Can',
    'soyad' => 'Doe',
    'sehir' => 'Izmir',
    'ozel1' => 'demo'
  ];

  $cevap = $api->numaraIleKisiDuzenle( $grupID, $numara, $degisiklikler );
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
        

ID İle Kişi Düzenle

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $api = new MesajPaneliApi();
  $grupID = 246882;
  $kisiID = 685900302;
  $degisiklikler = [
    'ad' => 'Test',
    'soyad' => 'User',
    'sehir' => 'Istanbul',
    'ozel1' => 'demo'
  ];

  $cevap = $api->idIleKisiDuzenle( $grupID, $kisiID, $degisiklikler );
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
        

Rapor Alma Metodları

Rapor Detayı

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $api = new MesajPaneliApi();
  $referansNo = 52371002;

  var_dump($api->raporDetay( $referansNo ));
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
        

Tüm Raporlar

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $api = new MesajPaneliApi();
  var_dump($api->raporListele());
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}
        

İki Tarih Arası Tüm Raporlar

<?php
require_once "MesajPaneliApi.php";

try {
  $api = new MesajPaneliApi();
  $tarihler = [
    'basla' => 'Y-m-d',
    'bitis' => 'Y-m-d'
  ];
  var_dump($api->raporListele($tarihler));
}
catch ( Exception $e ) {
  echo $e->getMessage();
}